ಟಂಕಾ ಇದು ಜಪಾನಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾರ. ಇದು ಐದು ಸಾಲುಗಳ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಶೈಲಿ. ಮೂವತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಷರ ಜೋಡಣೆಯ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಗುಚ್ಚ. ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಗಣನೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಟನ್ ಎಂದರೆ short (ಚಿಕ್ಕ ), ಕಾ ಎಂದರೆ song (ಕವಿತೆ ). ಹಾಯ್ಕು, ಟಂಕಾ, ವಾಕಾ ಇವೆಲ್ಲ ಜಪಾನೀ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿನ ಸಾoಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಾವ್ಯ ರಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು.

ಇದು ಹಾಯ್ಕು ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು. ಮೊದಲನೆಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಐದು ಅಕ್ಷರ, ಎರಡನೆಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಏಳು ಅಕ್ಷರ, ಮೂರನೆಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಐದು ಅಕ್ಷರ, ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಏಳು ಅಕ್ಷರ, ಐದನೆಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಏಳು ಅಕ್ಷರ ಹೀಗೆ ಐದು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಟಂಕಾ ರಚನೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಇವು ಜಪಾನ್ ನಲ್ಲಿ 1882 ರಿಂದ 1953 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗೊಂಡು ಒಂದು ರೂಪುರೇಷೆ ಪಡೆದವೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಹಲವಾರು ಕವಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕೈಗೊಂಡು ಈ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಟಂಕಾ ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ, ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.

ಟಂಕಾ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನ

ಬೆಳಗಿನ ಈ 
ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಬೆಸೆಯೋಣ
ಈ ಬಂಧನವ
ಹೊಸೆಯೋಣ ಸಂಬಂಧ
ಹೆಣೆಯೋಣ ಪ್ರೀತಿಯ


ಒಲವೆಂಬುದು
ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ
ಅಂತರಗಂಗೆ
ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಅದು
ಹಂಚಿ ಹರಡಬೇಕು


ಬಾಹುಬಂಧನ
ನೀನು ಚಾಚಿದಾಗಲೇ
ಕೇಳಲಿಲ್ಲವೆ
ನನ್ನ ಅಂತರಂಗದ
ಗುಟ್ಟಿನ ಮಾತುಗಳು


ನಿನ್ನೊಲವಿನ
ಹೃದಯದ ಮಿಂಚನ್ನು
ಬೆರಗಿನಿಂದ
ಅನುಭವಿಸುವಾಗ
ನೀ ಬಂದೆ ಸನಿಹದಿ

ಸುಶಿ
2 thoughts on “ಟಂಕಾ

    1. ನಾನೂ ಈಗ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಈ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಂಡದ್ದು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆನಿಸಿತು. ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s