ಕವನ

ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಕಲೆ ಸೌಂದರ್ಯವ
ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯವ
ಶೌರ್ಯ ಧೈರ್ಯಗಳ ಧರ್ಮಸಮನ್ವಯ
ಸಾಧಿಸಿದ ನಾಡಿದು

ಶೈವ ವೈಷ್ಣವ ಬೌದ್ಧ ಜೈನ ಮತಗಳು
ಆಶ್ರಯಪಡೆದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡೆದ
ನಾಡಿದು,ದೇವನೊಬ್ಬ ನಾಮ ಹಲವು
ಎಂಬ ಶಾಶ್ವತ ಸತ್ಯವ ಸಾರಿದ ನಾಡಿದು

ವಚನಕಾರರು ಶರಣಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು
ಮಾಡಿದ ನಾಡಿದು, ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ
ಬೆಳವಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ, ಅಬ್ಬಕ್ಕದೇವಿಯರು
ಆಳಿದ ನಾಡಿದು

ಗಂಗರ ಕಾಲದ ಗೊಮ್ಮಟ ವಿಗ್ರಹ
ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕಾಲದ ಸಾವಿರಾರು
ದೇವಾಲಯಗಳ ನಾಡಿದು,ಗುಹಾಭಿತ್ತಿಚಿತ್ರಗಳು
ಶಿಲಾಯುಧಗಳ ದೊಡ್ಡ ಪರಂಪರೆಯ ನಾಡಿದು

ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರವರ್ಷಗಳ ವೈಭವಯುತ
ಚರಿತ್ರೆಯ ನಾಡಿದು,ಆಲೂರುವೆಂಕಟರಾಯರ
ಕರ್ನಾಟಕ ಗತವೈಭವವ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ
ನೆನೆಯುವ ನಾಡಿದು

ಪಂಪನಂಥಕವಿ,ಪುಲಿಕೇಶಿರಾಜ ಕದಂಬರಾಳಿದ
ನಾಡಿದು, ನೃತ್ಯ ಚಿತ್ರಕಲೆಯ ಬೀಡಿದು
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯಿದು
ನಮ್ಮ ಕರುನಾಡ ದೀಪವಿದು

ಸುಶಿ

2 thoughts on “ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s